Guia rapida de la Sintaxis de la Wiki (Markdown)

Font Styles
Negreta**Negreta**Negreta
Cursiva*Cursiva*Cursiva
Eliminat~~Eliminat~~Eliminat
Codi en línia`Codi en línia`Codi en línia
Linies de codi~~~
 linies
 de codi
~~~
 linies
 de codi
Llistes
Llista desordenada* Article 1
  * Sub
* Article 2
  • Article 1
    • Sub
  • Article 2
Llista Ordenada1. Article 1
   1. Sub
2. Article 2
  1. Article 1
    1. Sub
  2. Article 2
Capçaleres
Encapçament 1# Títol 1

Títol 1

Encapçament 2## Títol 2

Títol 2

Encapçament 3### Títol 3

Títol 3

Links
http://foo.barhttp://foo.bar
[Foo](http://foo.bar)Foo
Redmine links
Link a la pagina Wiki[[Pagina Wiki]]Pagina Wiki
Assumpte #12Assumpte #12
Revisió r43Revisió r43
commit:f30e13e43f30e13e4
source:some/filesource:some/file
Imatges
Imatge![](imatge_url)
![](imatge_adjunta)
Taules
| A | B | C |
|---|---|---|
| A | B | C |
| D | E | F |
ABC
ABC
DEF

Més informació