Guia rapida de la Sintaxis de la Wiki

Estil de font
Negreta*Negreta*Negreta
Cursiva_Cursiva_Cursiva
Subratllat+Subratllat+Subratllat
Eliminat-Eliminat-Eliminat
??Cita??Cita
Codi en línia@Codi en línia@Codi en línia
Linies de codi<pre>
 linies
 de codi
</pre>
 linies
 de codi
Llistes
Llista desordenada* Article 1
** Sub
* Article 2
  • Article 1
    • Sub
  • Article 2
Llista ordenada# Article 1
## Sub
# Article 2
  1. Article 1
    1. Sub
  2. Article 2
Capçaleres
Encapçament 1h1. Títol 1

Títol 1

Encapçament 2h2. Títol 2

Títol 2

Encapçament 3h3. Títol 3

Títol 3

Links
http://foo.barhttp://foo.bar
"Foo":http://foo.barFoo
Links del Redmine
Link a la pagina Wiki[[Pagina Wiki]]Pagina Wiki
Assumpte #12Assumpte #12
Revisió r43Revisió r43
commit:f30e13e43f30e13e4
source:some/filesource:some/file
Imatges
Imatge!imatge_url!
!imatge_adjunta!
Taules
|_. A |_. B |_. C |
| A | B | C |
|/2. row span | B | C |
|\2. col span |
ABC
ABC
row spanBC
col span

Més informació