Formátování Wiki

Odkazy

Odkazy Redmine

Redmine umožňuje hypertextové odkazy mezi jednotlivými zdroji (úkoly, revize, wiki stránky...) kdekoli, kde je použito Wiki formátování.

Odkazy Wiki:

Můžete se také odkazovat na Wiki stránky jiného projektu:

Odkazy na Wiki stránky jsou zobrazeny červeně v případě, že odkazovaná stránka dosud neexistuje, např.: Neexistující stránka.

Odkazy na další zdroje:

Escaping:

Externí odkazy

URL odkazy a emaily jsou automaticky zobrazeny jako klikací odkaz:

http://www.redmine.org, someone@foo.bar

zobrazí: http://www.redmine.org, someone@foo.bar

Jestliže chcete zobrazit určitý text místo URL, můžete použít standardní syntaxi textile:

"Webová stránka Redmine":http://www.redmine.org

zobrazí: Webová stránka Redmine

Formátování textu

Pro nadpisy, tučný text, tabulky a seznamy, Redmine podporuje syntaxi Textile. Podívejte se na http://en.wikipedia.org/wiki/Textile_(markup_language) pro informace o využití těchto vlastností. Několik příkladů je uvedeno níže, ale Textile toho dokáže mnohem víc.

Styly písma

* *tučný*
* _kurzíva_
* _*tučná kurzíva*_
* +podtržený+
* -přeškrtnutý-

Zobrazí:

Vložené obrázky

Nadpisy

h1. Nadpis 1. úrovně
h2. Nadpis 2. úrovně
h3. Nadpis 3. úrovně

Redmine přiřadí kotvu ke každému nadpisu, takže se na ně lze odkazovat pomocí "#Nadpis", "#Podnadpis" atd.

Odstavce

p>. zarovnaný doprava
p=. zarovnaný na střed

Toto je odstavec zarovnaný na střed.

Citace

Začněte odstavec s bq.

bq. Rails je framework pro vývoj webových aplikací podle modelu Model-View-Control.
Vše, co je potřeba, je databázový a webový server.

Zobrazí:

Rails je framework pro vývoj webových aplikací podle modelu Model-View-Control.
Vše, co je potřeba, je databázový a webový server.

Obsah

{{toc}} => obsah zarovnaný doleva
{{>toc}} => obsah zarovnaný doprava

Vodorovná čára

---

Makra

Redmine obsahuje následující vestavěná makra:

hello_world

Jednoduché makro.

macro_list

Zobrazí seznam všech dostupných maker, včetně jejich popisu, existuje-li.

child_pages

Zobrazí seznam dětských stránek. Bez parametrů zobrazí dětské stránky aktuální wiki stránky. Např.:

{{child_pages}} -- lze použít pouze z wiki stránky
{{child_pages(depth=2)}} -- zobrazí dětské stránky pouze do 2. úrovně
include

Vloží Wiki stránku. Např.:

{{include(Foo)}}

or to include a page of a specific project wiki:

{{include(projectname:Foo)}}
collapse

Vloží sbalený blok textu. Např.:

{{collapse(Zobrazit detaily...)
Toto je blok textu, který je sbalený.
Pro rozbalení klikněte na odkaz.
}}
thumbnail

Zobrazí klikací náhled obrázku. Např.:

{{thumbnail(image.png)}}
{{thumbnail(image.png, size=300, title=Thumbnail)}}

Zvýrazňování kódu

Výchozí zvýrazňování kódu zavisí na CodeRay, což je rychlá zvýrazňovací knihovna napsaná v Ruby. It currently supports c, clojure, cpp (c++, cplusplus), css, delphi (pascal), diff (patch), erb (eruby, rhtml), go, groovy, haml, html (xhtml), java, javascript (ecmascript, ecma_script, java_script, js), json, lua, php, python, ruby (irb), sass, sql, taskpaper, text (plain, plaintext), xml and yaml (yml) languages, where the names inside parentheses are aliases.

You can highlight code at any place that supports wiki formatting using this syntax (note that the language name or alias is case-insensitive):

<pre><code class="ruby">
  Váš kód vložte zde.
</code></pre>

Např.:

# The Greeter class
class Greeter
  def initialize(name)
    @name = name.capitalize
  end

  def salute
    puts "Hello #{@name}!"
  end
end