Syntaxe Wiki - rychlý náhled

(Markdown)
Styly písma
Strong**Tučně**Tučně
Italic*Kurzívou*Kurzívou
Deleted~~Smazaný~~Smazaný
Inline Code`Vnořený kód`Vnořený kód
Preformatted text~~~
 řádky
 kódu
~~~
 řádky
 kódu
Seznamy
Unordered list* Položka 1
  * Pod
* Položka 2
  • Položka 1
    • Pod
  • Položka 2
Ordered list1. Položka 1
   1. Pod
2. Položka 2
  1. Položka 1
    1. Pod
  2. Položka 2
Nadpisy
Heading 1# Nadpis 1

Title 1

Heading 2## Nadpis 2

Title 2

Heading 3### Nadpis 3

Title 3

Odkazy
http://foo.barhttp://foo.bar
[Odkaz](http://foo.bar)Foo
Redmine odkazy
Link to a Wiki page[[Wiki page]]Wiki page
Úkol #12Issue #12
Revize r43Revision r43
commit:f30e13e43f30e13e4
source:some/filesource:some/file
Vnořené obrázky
Image![](url_obrázku)
![](vnořený_obrázek)
Tabulky
| A | B | C |
|---|---|---|
| A | B | C |
| D | E | F |
ABC
ABC
DEF

Více informací